Prawa rodzicielskie zostają niejako automatycznie przyznane obojgu rodzicom w momencie urodzenia się dziecka, a konkretnie – po zgłoszeniu faktu narodzin w USC. Można je jednak utracić z powodu wyraźnego zaniedbywania dziecka – informuje kancelaria prawna kancelariamalinowski.pl.

Rozwód a opieka nad dzieckiem

Prawo w sytuacji rozwodu równo traktuje oboje rodziców, przyznając obojgu takie samo prawo do opieki nad dzieckiem. Utarło się, że dziecko po rozwodzie przeważnie zostaje z matką, widując ojca od czasu do czasu. Bywają jednak sytuacje, gdy prawo do opieki powinno zostać przyznane tylko jednemu z rodziców. Dzieje się tak wtedy, gdy jedno z rodziców ma choćby ograniczone prawa rodzicielskie lub zostanie wykazane, że w sposób niewłaściwy korzysta z pełni praw rodzicielskich. Sąd ustala, że nastąpiło naruszenie dobra dziecka i w tej sytuacji przyznaje prawo do opieki rodzicowi, wobec którego nie wykryto takich nieprawidłowości. 

Prawa ojca do opieki

W świetle prawa oboje rodzice mają prawa rodzicielskie o identycznej wadze. Ojcu może zostać przyznane wyłączne prawo do opieki nad dzieckiem gdy wykaże zaniedbania w stosunku do dobra dziecka ze strony matki. Jeśli wobec żadnej ze stron nie wykazano zaniedbań rodzicielskich, ojciec ma prawo widywać swoje dziecko bez ograniczeń, a także mieć wpływ na jego wychowanie, kształcenie i decyzje z nim związane.

Kategorie: Prawo

0 komentarzy

Dodaj komentarz