• Sukcesja firmy rodzinnej

    Jeśli w rodzinie funkcjonuje dobrze prosperująca firma, to zapewnia ona dostatek i przede...

Aktualności

Jakie rodzaje weksli rozróżniamy ?

Polskie prawo określa weksel jako papier wartościowy, który można w prosty sposób przełożyć na szybkie polecenie zapłaty. Swoista abstrakcyjność zobowiązań wekslowych ( dokument wekslowy...

Najnowsze z kategorii: Prawo Spadkowe

Czym się różni odrzucenie spadku od zrzeczenie się dziedziczenia

Dla laika odrzucenie spadku i zrzeczenie się dziedziczenia oznaczają w zasadzie jedno i to samo, pierwsza myśl niezorientowanej w meandrach prawa osoby może być następująca „po prostu nie będę dziedziczyć” . I rzeczywiście pozornie obie czynności i odrzucenie...

Najnowsze z kategorii: Prawo rodzinne

Czy spłata małżonka może być uwzględniona w uldze mieszkaniowej ?

Każde zbycie nieruchomości wiąże się z koniecznością opłacenia podatku, co jasno precyzuje prawo. Są jednak okoliczności, które komplikują nieco taki stan rzeczy i dają wiele możliwości skorzystania z ulg i zwolnień. Bardzo wiele zależy od terminów nabywania i zbywania...

Najnowsze z kategorii: Prawo Wekslowe i Czekowe

Na czym polega dochodzenie roszczeń z weksla

Weksel jest papierem wartościowym, który w obrocie handlowym często po prostu zastępuje pieniądze. W obrocie finansowym weksel stał się niezwykle wygodnym sposobem zabezpieczenia wierzytelności, gdyż roszczenia z weksla dochodzi się w dość wygodnym dla stron postępowaniu...

logo-footer

Często czytane

Czy możliwy jest rozwód międzynarodowy ?
Odpowiedzialność za długi w kontekście małżeńskiej umowy majątkowej
Na czym polega prawo pierwokupu nieruchomości rolnej

Sukcesja firmy rodzinnej
Czym się różni odrzucenie spadku od zrzeczenie się dziedziczenia
Czy spłata małżonka może być uwzględniona w uldze mieszkaniowej ?
© Copyright monolithplus.pl All Rights Reserved.