Aktualności

Procedura umorzenia zgubionego czeku

Nazwa „czek” wywodzi się z języka arabskiego, konkretnie od słowa „szakk”, które oznacza odroczoną płatność. W naszym systemie prawnym czek jest dokumentem...

Najnowsze z kategorii: Prawo Spadkowe

Co to jest wspólny testament małżonków ?

Wspólny testament małżonków jest instytucją prawa cywilnego, konkretnie prawa spadkowego i na razie nie występuje w polskim systemie prawnym. Kodeks Cywilny wprost wykłada, że nie ma możliwości wspólnego testamentu ani małżonków, ani zresztą jakichkolwiek osobą fizyczną...

Najnowsze z kategorii: Prawo rodzinne

Treść i zakres intercyzy

  Prawo polskie w sposób jednoznaczny przewiduje dla małżeństwa wspólnotę majątkową, co jasno wynika z przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego . Państwo uznaje więc, że ustrój wspólnoty majątkowej jest najlepszym , najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla...

Najnowsze z kategorii: Prawo Wekslowe i Czekowe

Na czym polega odpowiedzialność za czek ?

Funkcjonowanie czeków w obrocie handlowym w Polsce, reguluje przede wszystkim prawo czekowe ustanowione w roku 1936, ale też w wielu spornych kwestiach mogą rozstrzygać przepisy Kodeksu Karnego, konkretnie chodzi o artykuł 270 paragraf 1 i artykuł 310 ustawy z dnia 6 czerwca 1997...

logo-footer

Często czytane

Czy możliwy jest rozwód międzynarodowy ?
Odpowiedzialność za długi w kontekście małżeńskiej umowy majątkowej
Na czym polega prawo pierwokupu nieruchomości rolnej

Na czym polega odpowiedzialność za czek ?
Co to jest wspólny testament małżonków ?
Treść i zakres intercyzy
© Copyright monolithplus.pl All Rights Reserved.