Prawo Spadkowe

Co to jest wspólny testament małżonków ?

Wspólny testament małżonków jest instytucją prawa cywilnego, konkretnie prawa spadkowego i na razie nie występuje w polskim systemie prawnym. Kodeks Cywilny wprost wykłada, że nie ma możliwości wspólnego testamentu ani małżonków, ani zresztą jakichkolwiek osobą fizyczną, bo...

Na czym polega przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Do tej pory w Kodeksie Cywilnym przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, jest formą przyjęcia spadku z pewnymi ograniczeniami. Ta regulacja pozostaje niezmienna praktycznie od czasu uchwalenia Kodeksu Cywilnego w swoim obecnym kształcie i zakłada, że spadkobierca w nieprzekraczalnym...

Czym się różni odrzucenie spadku od zrzeczenie się dziedziczenia

Dla laika odrzucenie spadku i zrzeczenie się dziedziczenia oznaczają w zasadzie jedno i to samo, pierwsza myśl niezorientowanej w meandrach prawa osoby może być następująca „po prostu nie będę dziedziczyć” . I rzeczywiście pozornie obie czynności i odrzucenie spadku i...

Sukcesja firmy rodzinnej

Jeśli w rodzinie funkcjonuje dobrze prosperująca firma, to zapewnia ona dostatek i przede wszystkim dobre perspektywy rozwoju całej rodzinie . W naszych uwarunkowaniach historyczno-społecznych  dobrą firmę zazwyczaj budowało jedno pokolenie, pokolenie, które zbliża się...

Testament ustny

Testament może mieć również formę ustną.  Testament ustny należy do szczególnej formy wyrażania ostatniej woli, spadkodawca musi wyrazić życzenie sporządzenie testamentu właśnie w takiej formie. Kodeks Cywilny, a konkretnie artykuł 952 tego kodeksu dopuszcza taką możliwość...

Jak działa prawo spadkowe

Prawo spadkowe jest ważną częścią prawa cywilnego, która reguluje prawa i obowiązki majątkowe po śmierci ich właściciela. W momencie śmieci prawa i obowiązki zmarłej osoby z mocy prawa przechodzą na spadkobierców zmarłej osoby, albo wygasają. Wszystkie te przypadki reguluje Kodeks...

Jak funkcjonuje w polskim prawie odrzucenie spadku ?

  W polskim prawie cywilnym spadek można przyjąć bez ograniczeń, można go przyjąć z pewnymi ograniczeniami, czyli z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza, no i można spadek odrzucić. Spadek to nie tylko aktywa, czyli inaczej wartościowe rzeczy, bardzo często z dzisiejszych...

Jak wygląda postępowanie spadkowe ?

  Postępowanie spadkowe w polskim prawie opisywane jest przez przepisy czwartej części Kodeksu Cywilnego. Cała procedura opisana jest dość precyzyjnie. W skład masy spadkowej wchodzą zarówno aktywa jak i pasywa, czyli inaczej długi spadkowe, które czasem znacznie przewyższają...

Trudności z przyjęciem zagranicznego spadku

Spadek zza granicy, to może być z równym prawdopodobieństwem uśmiech fortuny, jak i jej zakpienie z nas, bo sprawdzenie wszystkich niezbędnych  spadkowych spraw za granicą, często w języku który znamy słabo, albo w ogóle nie znamy, jest o wiele trudniejsze i o wiele bardziej...

logo-footer

Często czytane

Czy możliwy jest rozwód międzynarodowy ?
Odpowiedzialność za długi w kontekście małżeńskiej umowy majątkowej
Na czym polega prawo pierwokupu nieruchomości rolnej

Na czym polega odpowiedzialność za czek ?
Co to jest wspólny testament małżonków ?
Treść i zakres intercyzy
© Copyright monolithplus.pl All Rights Reserved.