Prawo rodzinne

Treść i zakres intercyzy

  Prawo polskie w sposób jednoznaczny przewiduje dla małżeństwa wspólnotę majątkową, co jasno wynika z przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego . Państwo uznaje więc, że ustrój wspólnoty majątkowej jest najlepszym , najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla zabezpieczenia...

Małżeńska wspólnota majątkowa

Małżeństwo jest instytucją objętą ochroną prawną, bo rodzina, wychowanie dzieci stanowią o pozytywnej  przyszłości całego narodu. Zawarcie małżeństwa niesie ze sobą nie tylko określone skutki osobiste, ale przede wszystkim  prawne i majątkowe. Kodeks Rodzinny i...

Podział majątku w konkubinacie

W czasach, kiedy instytucja małżeństwa przechodzi kryzys, bardzo wiele par decyduje się na życie w konkubinacie, czyli inaczej w nieformalnym związku. Na pierwszy rzut oka niczym nie różni się on od pożycia małżeńskiego- para żyje pod jednym dachem, prowadzi wspólne gospodarstwo...

Czy spłata małżonka może być uwzględniona w uldze mieszkaniowej ?

Każde zbycie nieruchomości wiąże się z koniecznością opłacenia podatku, co jasno precyzuje prawo. Są jednak okoliczności, które komplikują nieco taki stan rzeczy i dają wiele możliwości skorzystania z ulg i zwolnień. Bardzo wiele zależy od terminów nabywania i zbywania...

Czy możliwy jest rozwód międzynarodowy ?

Jeszcze pięćdziesiąt lat temu rozwody stanowiły niewielki ułamek zawieranych małżeństw, dziś niestety z różnych przyczyn rozwody stały się prawdziwą plagą . W krajach tak zwanej cywilizacji zachodniej ponad połowa zawieranych małżeństw się rozpada, nierzadko zaledwie w kilka lat...

Odpowiedzialność za długi w kontekście małżeńskiej umowy majątkowej

Prawo przewiduje wspólność majątkową dla małżonków, która rozpoczyna się w chwili zawarcia przez nich związku małżeńskiego. W uproszczeniu wspólnota majątkowa polega na tym, że od momentu zawarcia małżeństwa wszystkie to co zarobimy, kupimy, dostaniemy, pożyczymy –...

Na czym polega prawo pierwokupu nieruchomości rolnej

Nieruchomością rolną ( gruntem rolnym) w znaczeniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ( artykuł 2 ustęp 1 punkt 1)  jest nieruchomość, która jest lub może być wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie. Działalność wytwórcza obejmuje wiele...

logo-footer

Często czytane

Czy możliwy jest rozwód międzynarodowy ?
Odpowiedzialność za długi w kontekście małżeńskiej umowy majątkowej
Na czym polega prawo pierwokupu nieruchomości rolnej

Na czym polega odpowiedzialność za czek ?
Co to jest wspólny testament małżonków ?
Treść i zakres intercyzy
© Copyright monolithplus.pl All Rights Reserved.