Prawo Wekslowe i Czekowe

Na czym polega odpowiedzialność za czek ?

Funkcjonowanie czeków w obrocie handlowym w Polsce, reguluje przede wszystkim prawo czekowe ustanowione w roku 1936, ale też w wielu spornych kwestiach mogą rozstrzygać przepisy Kodeksu Karnego, konkretnie chodzi o artykuł 270 paragraf 1 i artykuł 310 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku...

Procedura umorzenia zgubionego czeku

Nazwa „czek” wywodzi się z języka arabskiego, konkretnie od słowa „szakk”, które oznacza odroczoną płatność. W naszym systemie prawnym czek jest dokumentem zawierającym polecenie skierowane do banku, aby wypłacił okazicielowi czeku określonej sumy pieniężnej...

Na czym polega dochodzenie roszczeń z weksla

Weksel jest papierem wartościowym, który w obrocie handlowym często po prostu zastępuje pieniądze. W obrocie finansowym weksel stał się niezwykle wygodnym sposobem zabezpieczenia wierzytelności, gdyż roszczenia z weksla dochodzi się w dość wygodnym dla stron postępowaniu nakazowym...

Jakie rodzaje weksli rozróżniamy ?

Polskie prawo określa weksel jako papier wartościowy, który można w prosty sposób przełożyć na szybkie polecenie zapłaty. Swoista abstrakcyjność zobowiązań wekslowych ( dokument wekslowy nie jest związany z innymi czynnościami prawnymi, a zapłata z weksla nie jest uzależniona od...

logo-footer

Często czytane

Czy możliwy jest rozwód międzynarodowy ?
Odpowiedzialność za długi w kontekście małżeńskiej umowy majątkowej
Na czym polega prawo pierwokupu nieruchomości rolnej

Na czym polega odpowiedzialność za czek ?
Co to jest wspólny testament małżonków ?
Treść i zakres intercyzy
© Copyright monolithplus.pl All Rights Reserved.