Z ostatniej chwili

Jak działa prawo spadkowe

Prawo spadkowe jest ważną częścią prawa cywilnego, która reguluje prawa i obowiązki majątkowe po śmierci ich właściciela. W momencie śmieci prawa i obowiązki zmarłej osoby z mocy prawa przechodzą na spadkobierców zmarłej osoby, albo wygasają. Wszystkie te przypadki reguluje Kodeks cywilny, konkretnie czwarta część tego kodeksu pt „spadki”.Wszystkie przepisy dotyczące prawa spadkowego mają charakter bezwzględnie obowiązujący ( ze względu na przedmiot regulacji ).

Spadek można przyjąć, albo odrzucić. Przyjmowanie spadku może następować w tak zwanym przyjęciu prostym, czyli bez ograniczenia odpowiedzialności za długi, albo przyjęcia z ograniczeniem odpowiedzialności nazywane też przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Prawo przewiduje, że osoba, która nie jest pełnoletnia dziedziczy z ograniczeniem odpowiedzialności, czyli z dobrodziejstwem inwentarza, natomiast jeśli osoba, która nie ukończyła osiemnastu lat, chce spadek odrzucić lub przyjąć bez ograniczenia, musi złożyć specjalne oświadczenia i jak to zwykle w naszym prawie bywa- termin złożenia, w tym wypadku sześć miesięcy od dnia w którym się dowiedziała o tytule powołania, jest nieprzekraczalny i w razie przekroczenia, nie podlega przywróceniu. Ten termin ma bowiem w prawie charakter tak zwanego terminu zawitego- oznacza to po prostu, że po jego upływie uprawnienie wygasa.

Ponieważ termin w tym przypadku jest tak istotny i często przesądza o rozwoju sprawy spadkowej, ważna jest informacja od kiedy podlega liczeniu owe magiczne sześć miesięcy. Prawo stwierdza, ze od momentu powołania, dla laików to niejasny termin. Logika wskazuje, że termin powinno się liczyć od daty śmierci osoby po której dziedziczymy i tak jest bardzo często, ale wtedy, kiedy od razu dowiadujemy się o śmierci tej osoby i są niezbite dowody, że tak było ( na przykład obecność na pogrzebie, w szpitalu, dokonywanie jakiś administracyjnych czynności itp.). Termin sześciu miesięcy zaczyna się liczyć od momentu powzięcia informacji o śmierci osoby lub informacji o odrzuceniu spadku. Tak na przykład jest, kiedy ojciec nie utrzymuje kontaktu z dziećmi i dowiadują się one o śmierci ojca od wierzycieli żądających spłaty jego długów.

Temat dziedziczenia zobowiązań po zmarłej osobie jest niezwykle skomplikowany i w większości wymaga indywidualnego rozpatrzenia przez prawnika. Bardzo ważna jest świadomość, że spadek możemy zawsze odrzucić ma się rozumieć w ustawowym terminie sześciu miesięcy. Odrzucenie następuje poprzez złożenie do sądu odpowiedniego oświadczenia. Trzeba pamiętać o osobach, które nie ukończyły 18 lat i za które rodzic lub opiekun powinien takie oświadczenie do sądu złożyć ( często wcześniej trzeba wystąpić też do sądu opiekuńczego o uzyskanie zgody na złożenie oświadczenia woli w imieniu małoletniego). Odrzucenie spadku  jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla spadkobierców wtedy, kiedy zmarła osoba pozostawiła więcej długów niż aktywów i przyjęcie spadku oznaczało by konieczność ich spłacenia.

 

logo-footer

Często czytane

Czy możliwy jest rozwód międzynarodowy ?
Odpowiedzialność za długi w kontekście małżeńskiej umowy majątkowej
Na czym polega prawo pierwokupu nieruchomości rolnej

Na czym polega odpowiedzialność za czek ?
Co to jest wspólny testament małżonków ?
Treść i zakres intercyzy
© Copyright monolithplus.pl All Rights Reserved.