Z ostatniej chwili

Na czym polega przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Do tej pory w Kodeksie Cywilnym przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, jest formą przyjęcia spadku z pewnymi ograniczeniami. Ta regulacja pozostaje niezmienna praktycznie od czasu uchwalenia Kodeksu Cywilnego w swoim obecnym kształcie i zakłada, że spadkobierca w nieprzekraczalnym terminie sześciu miesięcy przyjmie spadek z ograniczeniami co oznaczało odpowiedzialność  za pasywa spadku (długi) do wysokości aktywów. Takie rozwiązania wydają się dość archaiczne,  regulacje przestały pasować do współczesnych oczekiwań, kiedy pożyczki, długi, kredyty i innego rodzaju zobowiązania są codziennością praktycznie dla każdego dorosłego człowieka, więc zaproponowano zmiany w prawie spadkowym, które nie tylko czytelniej reagują na współczesne oczekiwania, ale są na dodatek zdecydowanie korzystniejsze dla spadkobierców, niż wcześniejsze przepisy.

Proponowane zmiany wprowadzają przede wszystkim większą elastyczność przepisów, a usuwają a obrotu prawnego szkodliwy często automatyzm polegający na przykład na tym, że ktoś słabo zorientowany w prawie ( a takich „zwykłych” ludzi jest przecież zdecydowana większość ) przy braku podjęcia pewnych działań w określonych terminach, po prostu dziedziczył długi bez ograniczenia. Bardzo często opisywane były przypadki, kiedy spadkobierca nie dziedziczył w pierwszej kolejności i nabierał przekonania, że skoro jest dalekim krewnym, to problem dziedziczenia go nie dotyczy. Często zdarzało się tak w sytuacjach, kiedy rodzina nie była silnie związana, krewni widywali się rzadko, lub nie widywali się w ogóle, a pierwszy kontakt od wielu lat oznaczał szokującą wiadomość, że odziedziczyli niebotyczne długi, gdyż w przewidzianym przez prawo terminie sześciu miesięcy, nie odrzucili spadku.

Jeśli zmiany przepisów spadkowych wejdą w życie, to sprawy dziedziczenia nie będą niosły w sobie tak dużego ryzyka, bo wejdzie w życie przepis, który uzależni odpowiedzialność spadkobiercy od stanu jego wiedzy na temat spadku- jeśli spadkobierca nie ma pełnej wiedzy na temat faktycznego stanu pasywów spadku, nie będzie ponosił odpowiedzialności.

Następna pozytywna zmiana polega na na możliwości samodzielnego dokonania tak zwanego spisu inwentarza . Spis inwentarza polega na spisie całego majątku jaki jest w spadku. Do tej pory przepisy nakazywały, aby spis inwentarza dokonywany był na zlecenie sądu przez komornika, przyszłe ułatwienia pozwalają na samodzielne sporządzenie takiego  spisu i to jedynie przed notariuszem, bez konieczności rozpoczynania postępowania sądowego.

 

logo-footer

Często czytane

Czy możliwy jest rozwód międzynarodowy ?
Odpowiedzialność za długi w kontekście małżeńskiej umowy majątkowej
Na czym polega prawo pierwokupu nieruchomości rolnej

Na czym polega odpowiedzialność za czek ?
Co to jest wspólny testament małżonków ?
Treść i zakres intercyzy
© Copyright monolithplus.pl All Rights Reserved.