Z ostatniej chwili

Czym się różni odrzucenie spadku od zrzeczenie się dziedziczenia

Dla laika odrzucenie spadku i zrzeczenie się dziedziczenia oznaczają w zasadzie jedno i to samo, pierwsza myśl niezorientowanej w meandrach prawa osoby może być następująca „po prostu nie będę dziedziczyć” . I rzeczywiście pozornie obie czynności i odrzucenie spadku i zrzeczenie się dziedziczenia mają ten sam skutek – wyłączenie od dziedziczenia, ale różnica jest duża.

Zarówno odrzucenie spadku jak i zrzeczenie się dziedziczenia są instytucjami prawa cywilnego i jako takie przez ten kodeks są regulowane.

Odrzucenie spadku należy do trzech określonych przez Kodeks Cywilny możliwości zachowania się po śmierci spadkobiercy. Spadek można przyjąć wprost bez żadnych ograniczeń, a więc z aktywami i z długami, spadek można przyjąć z pewnymi ograniczeniami, czyli jest to przyjecie z dobrodziejstwem inwentarza. I wreszcie trzecia możliwość, czyli spadek można odrzucić. Odrzucenie spadku polega na oświadczeniu woli, które trzeba złożyć przed sądem, lub przed notariuszem w którym spadkobierca jednoznacznie odrzuca spadek. Żeby ten akt był ważny i wiążący to musi nastąpić po śmierci spadkodawcy a na oświadczenie woli spadkobierca ma pół roku czasu od chwili, kiedy tak zwanego powołania do dziedziczenia, co w praktyce oznacza czas w którym dostajemy jednoznaczną informację o tym, że będziemy dziedziczyć .Termin sześciu miesięcy jest terminem nieprzekraczalnym, po jego upływie uprawnienie się definitywnie kończy. Odrzucenie spadku oznacza odmowę jego przyjęcia. Najczęściej mamy z tym przypadkiem do czynienia, kiedy wysokość długów spadkowych, jest wyższa niż majątek spadkodawcy, wówczas zdecydowanie lepiej jest go po prostu odrzucić , a prawo będzie traktować spadkobiercę jakby nie dożył otwarcia spadku. Jeżeli są inni, dalsi spadkobiercy, tacy, którzy mają prawo dziedziczenia ustawowego, będą dziedziczyć.

Instytucja prawa cywilnego, jaką jest zrzeczenie się dziedziczenia, jest umową zawieraną pomiędzy przyszłym, a więc żyjącym  spadkodawcą, a jego ustawowym spadkobiercą. To umowa mająca formę aktu notarialnego  i jest to forma wymagana pod rygorem nieważności. Umowa zrzeczenia się dziedziczenia jest  zawsze sporządzana za życia spadkodawcy i to ją w zasadniczy sposób odróżnia od instytucji odrzucenia spadku, którą przeprowadza się po śmierci spadkodawcy. Praktyka sądowa wskazuje, że zrzeczenie się dziedziczenia najczęściej zdarza się w rodzinach w których jedno z dzieci jest w jakiś szczególny sposób obdarowane majątkiem, więc rodzic chcąc zabezpieczyć i innych swoich ustawowych spadkobierców decyduje się na taką właśnie umowę. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje nie tylko tak zwanych wstępnych, ale też zstępnych, czyli dzieci i wnuki, czyli mówiąc wprost kiedy umowę podpisuje na przykład  syn wobec ojca, to dzieci syna czyli wnuki też automatycznie tracą prawo dziedziczenia. I to jest druga ważna różnica pomiędzy  odrzuceniem spadku, a zrzeczeniem się dziedziczenia.

 

logo-footer

Często czytane

Czy możliwy jest rozwód międzynarodowy ?
Odpowiedzialność za długi w kontekście małżeńskiej umowy majątkowej
Na czym polega prawo pierwokupu nieruchomości rolnej

Na czym polega odpowiedzialność za czek ?
Co to jest wspólny testament małżonków ?
Treść i zakres intercyzy
© Copyright monolithplus.pl All Rights Reserved.