Z ostatniej chwili

Odpowiedzialność za długi w kontekście małżeńskiej umowy majątkowej

Prawo przewiduje wspólność majątkową dla małżonków, która rozpoczyna się w chwili zawarcia przez nich związku małżeńskiego. W uproszczeniu wspólnota majątkowa polega na tym, że od momentu zawarcia małżeństwa wszystkie to co zarobimy, kupimy, dostaniemy, pożyczymy – wszystko idzie na wspólne konto, chyba że coś było majątkiem odrębnym małżonka, ale majątek odrębny to ten, który mieliśmy już przed zawarciem związku małżeńskiego. Prawo polskie ( a konkretnie kodeks rodzinny i opiekuńczy) stanowi jednak, że wspólnota majątkowa ustawowa może zostać rozszerzona albo ograniczona, można też ustanowić rozdzielność majątkową małżonków z tak zwanym wyrównaniem dorobków.

Przezorni mogą uregulować swoje sprawy majątkowe nawet przed ślubem, bo taka umowa jest ważna nawet wtedy, kiedy zawieramy ją jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Trzeba jednak pamiętać, że umowa może zmienić wiele, ale pewnym ograniczeniom jednak podlega i i nie możemy jednak kształtować naszych wzajemnych stosunków majątkowych  w sposób całkowicie dowolny, jak nam się podoba- wszystkie warianty ustroju majątkowego pomiędzy małżonkami  są wskazane przez kodeks rodzinny i opiekuńczy. Rozszerzanie i ograniczanie wspólnoty majątkowej nie obejmuje przedmiotów wymienionych na przykład w 49 artykule ustawy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego takie jak przedmioty majątkowe, które jeden z małżonków ma odziedziczyć, czy niezbywalne prawa majątkowe.

Jest wiele ważnych powodów dla których małżonkowie decydują się zawrzeć taką umowę, ale jeden z najważniejszych i najczęstszych jest wyłączenie wzajemnej odpowiedzialności za długi. Chcący się w ten sposób zabezpieczyć przed zaciągniętymi zobowiązaniami małżonkowie, powinni jednak pamiętać o tym, że elementem warunkującym odpowiedzialność jednego małżonka za zobowiązania drugiego, jest istnienie wspólnego majątku, czyli takiego, który powstał w trakcie trwania małżeństwa. Zobowiązanie ograniczone jest zakresem tego wspólnego majątku. Poza tym  zasada jest taka, że jeden z małżonków odpowiada za długi drugiego, tylko wówczas, kiedy dłużnik zaciągał zobowiązania za zgodą drugiego małżonka, a to wbrew pozorom jest dość rzadkie.

Trzeba jeszcze wiedzieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeden z małżonków może się powołać względem wierzycieli na małżeńską umowę  majątkową, ale tylko wtedy, kiedy wierzyciel  został odpowiednio wcześniej ( konkretnie przed powstaniem zobowiązania ) o niej poinformowany. Właśnie poinformowanie wierzyciela w przewidzianym czasie jest kluczowe w skutecznym zabezpieczeniu  poprzez małżeńską umowę  majątkową przed długami zaciąganymi przez współmałżonka.

 

logo-footer

Często czytane

Czy możliwy jest rozwód międzynarodowy ?
Odpowiedzialność za długi w kontekście małżeńskiej umowy majątkowej
Na czym polega prawo pierwokupu nieruchomości rolnej

Na czym polega odpowiedzialność za czek ?
Co to jest wspólny testament małżonków ?
Treść i zakres intercyzy
© Copyright monolithplus.pl All Rights Reserved.