Z ostatniej chwili

Podział majątku w konkubinacie

W czasach, kiedy instytucja małżeństwa przechodzi kryzys, bardzo wiele par decyduje się na życie w konkubinacie, czyli inaczej w nieformalnym związku. Na pierwszy rzut oka niczym nie różni się on od pożycia małżeńskiego- para żyje pod jednym dachem, prowadzi wspólne gospodarstwo, często ma dzieci i jeszcze częściej dorabia się w trakcie życia jakiegoś majątku. I tu zaczynają się schody, bowiem w polskim prawie konkubinat nie istnieje, nie jest żaden sposób uregulowany.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 18 bierze pod specjalną opiekę prawną małżeństwo, tak zresztą jest we wszystkich prawie konstytucjach nowożytnych. Od siły instytucji małżeństwa i rodziny wprost zależy siła i przyszłość państwa, a wychowanie dzieci to wielka inwestycja w przyszłość nie tylko rodziny, ale i całego społeczeństwa, więc trudno się dziwić, że w prawie zajmują uprzywilejowaną pozycję.

Trzeba podkreślić, że żaden z przywilejów przynależny małżeństwu nie przechodzi na związki nieformalne nie będące małżeństwem, więc na konkubinat też. W tym przypadku orzecznictwo jest jednolite i jednoznaczne. Dotyczy to również rozliczeń majątkowych i takich spraw jest niestety najwięcej. Pary żyją ze sobą po kilka i nawet kilkanaście lat, kupują wspólnie samochody, mieszkania, różne przedmioty, nie biorą pod uwagę możliwości rozstania, bo miłość ma trwać wiecznie i po co komu papierek. Aż tu nagle zaczynają się nieporozumienia, kłótnie, zdrady, a czasem wystarczy zwykła nuda i para się rozstaje. Problem podziału majątku jest naprawdę poważny i bardzo często koniec końców opiera się o sąd.

Dla ostrożnych jest jedna, bardzo dobra rada- decydując się na życie w konkubinacie trzeba sporządzić pomiędzy partnerami umowę  i wszystkie prawa i obowiązki oraz sprawy majątkowe będą wynikać z tej umowy, cokolwiek tam zapiszemy, tak będzie .

Jeśli umowy nie ma, to podczas trwania konkubinatu każdy z partnerów zachowuje swój odrębny majątek, nie mają tu zastosowania przepisy o wspólnocie majątkowej w małżeństwie . Rozstrzygnięcia prawno-majątkowe będą w tym wypadku oceniane przez sąd  na podstawie innych przepisów prawa właściwych dla tych stosunków. Przyjmuje się domniemanie, że nabywane przez konkubentów przedmioty stanowią ich współwłasność w równych częściach, chyba, że konkubenci postanowili inaczej np. jeden z nich zapłacił większą część ze swojego majątku odrębnego.

W konkubinacie każdy z konkubentów może samodzielnie rozporządzać swoim udziałem w wspólnej rzeczy, ale do jej sprzedaży potrzebna jest zgoda obojga partnerów żyjących w nieformalnym związku.

Każda z osób żyjących w konkubinacie może i w trakcie jego trwania i po jego zakończeniu żądać zniesienia współwłasności – inaczej jest w przypadku małżeństwa gdzie podział majątku w trakcie trwania związku jest niemożliwy.

Sąd Najwyższy uchwałą z 30 stycznia 1970 roku przesądził o tym ,że roszczenia z tytułu roszczeń do majątku powstałe w konkubinacie mogą być przeprowadzane przez  sąd w postępowaniu o zniesienie współwłasności przedmiotów stanowiących ich wspólny majątek. Natomiast roszczenia z tytułu nabytych wspólnie nieruchomości i rzeczy ruchomych rozstrzygane są przez sąd na podstawie przepisów o zniesieniu współwłasności.

 

logo-footer

Często czytane

Czy możliwy jest rozwód międzynarodowy ?
Odpowiedzialność za długi w kontekście małżeńskiej umowy majątkowej
Na czym polega prawo pierwokupu nieruchomości rolnej

Na czym polega odpowiedzialność za czek ?
Co to jest wspólny testament małżonków ?
Treść i zakres intercyzy
© Copyright monolithplus.pl All Rights Reserved.