Z ostatniej chwili

Czy możliwy jest rozwód międzynarodowy ?

Jeszcze pięćdziesiąt lat temu rozwody stanowiły niewielki ułamek zawieranych małżeństw, dziś niestety z różnych przyczyn rozwody stały się prawdziwą plagą . W krajach tak zwanej cywilizacji zachodniej ponad połowa zawieranych małżeństw się rozpada, nierzadko zaledwie w kilka lat po zawarciu. Przyczyn jest oczywiście wiele – tradycyjna przyczyna czyli niezgodność charakterów, niewierność, niedojrzałość psychiczna obydwojga, lub jednego ze współmałżonków, nieumiejętność radzenia sobie z trudnościami, różnice kulturowe, obyczajowe i inne. Niestety współczesna kultura, a szczególnie jej wersja pop, nie sprzyja trwałości związków – lansowane są modele egoistycznego podejścia do życia, skupiania się na swojej osobie, indywidualnej karierze, osobistej satysfakcji, a każdy, kto żyje w rodzinie wie, że jej siła to nie tylko uczucia, ale przede wszystkim współpraca i praca dla innych, tak niemodne dzisiaj, ale czasem wręcz niezbędne  poświęcenie swojego czasu, uwagi, siły, energii, bez wypominania i zbędnej buchalterii, po prostu nie da się zbudować dobrej, bezpiecznej rodziny bez wykroczenia poza własny egoizm. Kiedy jednak życie razem staje się niemożliwe, pozostaje rozwód. Jeśli oboje małżonkowie mieszkają w Polsce, sprawa jest w miarę prosta, gorzej jeśli do rozwodu musi dojść poza granicami naszego kraju, lub jeśli każde z małżonków mieszka w innym kraju i z definicji podlega tamtej jurysdykcji. Trzeba pamiętać, że różnice prawne mają bardzo duże znaczenie – są kraje w których rozwiązanie małżeństwa jest niemożliwe, są też bardzo liberalne, w których proces rozwodowy jest maksymalnie uproszczony i łatwy do przeprowadzenia, poza tym w różnych systemach prawnych funkcjonują inne przesłanki dopuszczające rozwód- wszystko to trzeba wziąć pod uwagę jeszcze przed podjęciem decyzji formalnej o rozwodzie.

Rozwód międzynarodowy jest oczywiście możliwy, ale należy dokładnie zbadać według jakiego prawa będzie przeprowadzany, czyli ustalenie prawa właściwego jest kluczowe .Trzeba pamiętać, że w trudnych sytuacjach zawsze można wrócić do kraju, pomieszkać tu sześć miesięcy i wtedy rozwód może być przeprowadzony  przed polskim sądem  i według polskiego prawa.

Prawo międzynarodowe w rozporządzeniu 1259/2010 zezwala, aby małżonkowie sami dokonali wyboru prawa właściwego dla rozwodu. Może to być prawo ojczyste jednego z małżonków, ale tez oboje małżonkowie mogą wspólnie wybrać państwo w którym będą ubiegać się o rozwód.

Generalnie prawo międzynarodowe wykłada w artykule 54, że w razie braku wspólnego prawa ojczystego małżonków, właściwe jest prawo państwa w którym małżonkowie aktualnie mieszkają ( to znaczy zamiezkują  w chwili wystąpienia o rozwód) . Jeśli małżonkowie mieszkają osobno i to każde w innym kraju, wybiera się państwo w którym obydwoje mieli ostatnio miejsce stałego pobytu, ale pod warunkiem, że jedno z nich nadal tam zamieszkuje i ma prawo zwykłego pobytu. Jeśli wymienione wyżej okoliczności nie zaistnieją, wybiera się prawo polskie. Wszystkie te regulacje dotyczą nie tylko spraw rozwodowych, ale również separacji.

 

logo-footer

Często czytane

Czy możliwy jest rozwód międzynarodowy ?
Odpowiedzialność za długi w kontekście małżeńskiej umowy majątkowej
Na czym polega prawo pierwokupu nieruchomości rolnej

Na czym polega odpowiedzialność za czek ?
Co to jest wspólny testament małżonków ?
Treść i zakres intercyzy
© Copyright monolithplus.pl All Rights Reserved.