Z ostatniej chwili

Jak wygląda postępowanie spadkowe ?

 

Postępowanie spadkowe w polskim prawie opisywane jest przez przepisy czwartej części Kodeksu Cywilnego. Cała procedura opisana jest dość precyzyjnie. W skład masy spadkowej wchodzą zarówno aktywa jak i pasywa, czyli inaczej długi spadkowe, które czasem znacznie przewyższają wartość samego spadku.

Spadek można przyjąć na trzy sposoby-

1. Przyjęcie spadku wprost, czyli przyjmowanie spadku bez żadnych ograniczeń powoduje, że dziedziczymy wszystko wraz z długami, a za spłatę długów spadkobierca odpowiada całym swoim majątkiem, więc jeśli wartość długów spadkowych przewyższa mocno jego wartość, to można  przy takim przyjęciu spadku stracić w niesprzyjających okolicznościach nawet cały swój majątek.

2.Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniami do wysokości wartości spadku.

3. Odrzucenie spadku. Odrzucenie spadku występuje najczęściej wtedy, kiedy spadkobierca chce uniknąć konieczności spłacania długów, które przewyższają wartość spadku.

 

Na przyjęcie lub odrzucenie spadku jest termin sześciu miesięcy. Termin ten liczy się od momentu, w którym spadkobierca dowiedział się o swoim powołaniu do spadku. Najczęściej jest to data śmierci spadkodawcy, ale niekoniecznie.

Pierwszą ważną czynnością jaką musimy wykonać jest złożenie wniosku o stwierdzenia nabycia spadku. Wniosek ma specjalną formę pisemną, składa się go wraz z załącznikami  do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania spadkodawcy. Do wniosku o stwierdzenia nabycia spadku trzeba zazwyczaj dołączyć akty stanu cywilnego, najczęściej są to  następujące dokumenty : akt zgonu spadkodawcy, odpisy aktu urodzin dzieci, akty małżeństwa itp. Za złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku trzeba zapłacić 50 złotych. Jeśli piszemy wniosek z testamentu spadkodawcy, to powinniśmy dołączyć do wniosku również oryginał testamentu. 

Sąd rejonowy na specjalnym posiedzeniu stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę i odpis tego wyroku jest dokumentem na podstawie którego można  przeprowadzać wszystkie inne czynności dotyczące spadku.

Odrzucenie spadku tez jest ograniczone sześciomiesięcznym terminem. Odrzucenie spadku polega na na złożeniu przed sądem rejonowym, albo przed notariuszem, pisemnego oświadczenia w którym jasno i jednoznacznie odrzucamy spadek. Najczęściej przyczyną odrzucenia spadku, są długi jakie pozostawił po sobie spadkodawca, długi, które czasem wielokrotnie przekraczają wartość spadku. Jeśli spadkobierca ma dzieci, to musi pamiętać, że  jego odrzucenie spadku nie wystarczy, musi to zrobić również w imieniu swoich małoletnich dzieci i to po uzyskaniu od sądu rodzinnego specjalnego pozwolenia, bo tak stanowi nasze prawo.

 

logo-footer

Często czytane

Czy możliwy jest rozwód międzynarodowy ?
Odpowiedzialność za długi w kontekście małżeńskiej umowy majątkowej
Na czym polega prawo pierwokupu nieruchomości rolnej

Na czym polega odpowiedzialność za czek ?
Co to jest wspólny testament małżonków ?
Treść i zakres intercyzy
© Copyright monolithplus.pl All Rights Reserved.