Z ostatniej chwili

Treść i zakres intercyzy

 

Prawo polskie w sposób jednoznaczny przewiduje dla małżeństwa wspólnotę majątkową, co jasno wynika z przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego . Państwo uznaje więc, że ustrój wspólnoty majątkowej jest najlepszym , najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla zabezpieczenia rodziny. Współcześnie modle rodziny się zmienia, zarówno kobieta jak i mężczyzna pracują zarobkowo, rodzi się o wiele mniej dzieci, co powoduje, że kobieta nie musi na bardzo długi czas przerywać  swojej kariery zawodowej. W przeszłości to mężczyzna był tym, który bardziej poświęcał się pracy zarobkowej, a kobieta  więcej czasu z kolei przeznaczała na wychowanie dzieci- zasada wspólnoty majątkowej chroniła w pewien sposób pozycję majątkową kobiety i przede wszystkim zabezpieczała pod względem majątkowym wychowanie dzieci . Dziś rzadko się spotyka rodziny w której tylko jedno z małżonków pracuje zarobkowo, ekonomia wymusiła po prostu pracę obojga małżonków, bo inaczej bardzo trudno było by utrzymać rodzinę nawet na średnim poziomie. W systemie wolnorynkowym są też bardzo różnorodne formy pracy i działalności zarobkowej, małżeńskie  rozliczenia majątkowe mogą wówczas nastręczać jeszcze więcej trudności.

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy daje możliwość kształtowania innego niż małżeńska wspólnota majątkowa, ustroju małżeńskiego w tej sferze. Małżonkowie mogą zawrzeć specjalną majątkową umowę małżeńską, którą nazywamy również intercyzą. Intercyza jest zatem umową majątkową zawartą pomiędzy małżonkami ( lub narzeczonymi), która reguluje kwestie majątkowe. Intercyza pod rygorem nieważności musi być zawarta w formie aktu notarialnego ( koszt szacunkowo pomiędzy 500-700 złotych ). Umowy cywilne w polskim prawie podlegają zasadzie całkowitej wolności, jednak intercyza jest  umową, która wprowadza ograniczenia. Kształtowanie małżeńskiego ustroju majątkowego nie jest całkowicie wolne i dowolne, pewne istotne ograniczenia wprowadza Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy i to on rozróżnia cztery rodzaje intercyzy.

 Oto cztery rodzaje małżeńskich umów majątkowych -

1. umowa wyłączająca wspólnotę majątkową , czyli inaczej rozdzielność majątkowa

2. umowa rozszerzająca wspólnotę majątkową

3.umowa ograniczająca wspólnotę majątkową

4 . umowa wprowadzająca rozdzielność majątkową z wyrównaniem dochodów.

 

Intercyzę można podpisać jeszcze przed ślubem ( wtedy zaczyna działać w momencie zawarcia związku małżeńskiego ), albo po ślubie. Zanim narzeczeni  zdecydują się na zawarcie majątkowej umowy, dobrze żeby wiedzieli, że cały majątek jaki zgromadzili przed ślubem, jest i będzie po ślubie ich majątkiem odrębnym, czyli nie wejdzie do wspólnoty majątkowej. Nie trzeba podpisywać intercyzy, by zachować swój przedmałżeński dorobek materialny. Podobnie ma się rzecz z darowiznami- darowizny z definicji stanowią majątek odrębny i  przed i w trakcie trwania małżeństwa.

Podpisywanie intercyzy ma swój sens i znaczenie w sytuacjach, kiedy pomiędzy małżonkami jest bardzo duża dysproporcja majątku przed ślubem, w sytuacjach, kiedy oboje samodzielnie prowadzą swoją działalność gospodarczą i zależy im na indywidualnej odpowiedzialności materialnej w tym względzie. Intercyza sprawdzi się tez w sytuacji, kiedy jeden z małżonków chce w umowny sposób wyrównać poświęcenie jednego ze współmałżonków.

 

 

logo-footer

Często czytane

Czy możliwy jest rozwód międzynarodowy ?
Odpowiedzialność za długi w kontekście małżeńskiej umowy majątkowej
Na czym polega prawo pierwokupu nieruchomości rolnej

Na czym polega odpowiedzialność za czek ?
Co to jest wspólny testament małżonków ?
Treść i zakres intercyzy
© Copyright monolithplus.pl All Rights Reserved.