Z ostatniej chwili

Trudności z przyjęciem zagranicznego spadku

Spadek zza granicy, to może być z równym prawdopodobieństwem uśmiech fortuny, jak i jej zakpienie z nas, bo sprawdzenie wszystkich niezbędnych  spadkowych spraw za granicą, często w języku który znamy słabo, albo w ogóle nie znamy, jest o wiele trudniejsze i o wiele bardziej ryzykowne niż w przypadku spadku polskiego. Trzeba pamiętać, że i w Polsce i za granicą dziedziczymy nie tylko jakiś majątek, będący często dorobkiem całego życia, ale też ciążące na tym majątku ewentualne długi i te długi mogą przekraczać wartość spadku. Również forma przejęcia, terminy, które z reguły są nieprzekraczalne, nastręczają wielu trudności. Bardzo często  pomoc konsulatu nie wystarcza, tylko trzeba skorzystać z pomocy fachowca- prawnika, a to jest już bardzo kosztowne i trzeba bardzo uważać, żeby koszty nie przekroczyły wartości spadku.

Kiedy dowiadujemy się, że otrzymamy spadek zza granicy, pierwsze pytanie jakie się nam nasuwa dotyczy jakiego rodzaju prawo będziemy w tej sprawie stosować, polskie czy zagraniczne. Regulacje w tym względzie opierają się na kilku różnych podstawach, jest to ustawa pt prawo prywatne międzynarodowe z dnia 4 lutego 2011 roku, konwencja haska dotycząca tak zwanej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych z roku 1961, no i inne umowy międzynarodowe z poszczególnymi krajami.

Generalna zasada jest taka, że spadkodawca w swoim testamencie może wskazać  jakiemu prawu poddać swoją sprawę spadkową. Możne wybrać swoje ojczyste prawo, prawo obowiązujące w aktualnym miejscu zamieszkania lub prawu w innym miejscu pobytu, ale jeśli tego w testamencie nie wskaże, to prawem właściwym będzie prawo ojczyste spadkodawcy w chwili jego śmierci. Analogiczne zasady obowiązują we wszystkich czynnościach prawnych, takich jak na przykład określenie ważności testamentu. Ważność testamentu, lub jego odwołanie reguluje prawo ojczyste spadkodawcy z chwili dokonywania tej czynności prawnej, czyli w tym przypadku w chwili sporządzania testamentu. Jeśli testament został sporządzony w Polsce, to jedynym wymogiem jest spełnienie przez niego formy zgodnej z polskim prawem.

Trzeba zdawać sobie sprawę z bardzo istotnych różnić prawa spadkowego jakie obowiązuje w różnych krajach, także w krajach Unii Europejskiej. I tak w prawie polskim jest sześć miesięcy na decyzję o odrzuceniu  spadku ( w razie długów spadkodawcy), a na przykład w prawie niemieckim to zaledwie sześć tygodni, więc trzeba się szybciej podejmować decyzję.

Miejscem, gdzie otrzymamy wszystkie informacje dotyczące prawa spadkowego obowiązującego w danym kraju, oraz całej procedury jaką trzeba przejść w procesie przyjmowania spadku zza granicy, są konsulaty. W bardziej skomplikowanych sprawach i wtedy, kiedy spadek jest wysoki, lepiej zdecydować się na pomoc prawną jakiejś kancelarii specjalizującej się w takich sprawach spadkowych.

 

logo-footer

Często czytane

Czy możliwy jest rozwód międzynarodowy ?
Odpowiedzialność za długi w kontekście małżeńskiej umowy majątkowej
Na czym polega prawo pierwokupu nieruchomości rolnej

Na czym polega odpowiedzialność za czek ?
Co to jest wspólny testament małżonków ?
Treść i zakres intercyzy
© Copyright monolithplus.pl All Rights Reserved.