Z ostatniej chwili

Sukcesja firmy rodzinnej

Jeśli w rodzinie funkcjonuje dobrze prosperująca firma, to zapewnia ona dostatek i przede wszystkim dobre perspektywy rozwoju całej rodzinie . W naszych uwarunkowaniach historyczno-społecznych  dobrą firmę zazwyczaj budowało jedno pokolenie, pokolenie, które zbliża się właśnie  do wieku w którym zdrowie zaczyna szwankować, a energia i siły gwałtownie się kurczą. Pozytywne perspektywy dla firmy lub nawet  tylko gwarancję jej przetrwania ( co oznacza też pracę i bezpieczeństwo dla wielu pracowników i ich rodzin) może zapewnić tylko jej  kontrolowana  sukcesja. Wszystko  w firmie zależy od mądrości i zapobiegliwości właściciela, lub właścicieli . Zdecydowanie niekorzystne i dla właściciela, któremu zależy na tym by firma, którą w pocie czoła zbudował dalej trwała i rozwijała się i dla pracowników tam zatrudnionych i dla rodziny właściciela, jest pozostawienie spraw swojemu biegowi i zdanie się na dziedziczenia, czyli funkcjonowanie prawa spadkowego po śmierci właściciela. Sytuacja w której działa tylko prawo spadkowe, powoduje, że na pierwszym planie znajdują się interesy spadkobierców, a dobro firmy przesuwa się gdzieś daleko, aż w końcu znika z horyzontu. Zasady prawa spadkowego mają taką konstrukcje, która w pewien sposób wymusza podział majątku, a takie spadkowe rozczłonkowanie, połączone ze sprzedażą aktywów celem zaspokojenia roszczeń spadkowych nawet części spadkobierców, prowadzi w pierwszej kolejności do gorszego funkcjonowania firmy, a potem często do jej likwidacji.

Nawet średniej wielkości firma jest tworem niezwykle złożonym, działającym na kilku płaszczyznach, które muszą być ze sobą kompatybilne. Różne elementy firmy podlegają różnym dziedzinom prawa. I tak prawo administracyjne reguluje takie dziedziny w firmie jak koncesje, podatki, zezwolenia, różne ulgi i w tej dziedzinie prawa nie występuje tak zwane następstwo, czyli po prostu tego się nie dziedziczy, nie można tego bezpośrednio przekazać , ani osobie fizycznej, ani innej firmie. Następstwo występuje w tych wszystkich dziedzinach firmy, które są regulowane prawem cywilnym. Takie poplątanie prawa powoduje, że nijak nie da się firmy zapisać w testamencie, nie zda egzaminu również specjalnie skonstruowana umowa przekazująca firmę, no ale oczywiście wyjście z sytuacji jest.

Do przekazania firmy rodzinnej swoim następcom, trzeba się po prostu dobrze przygotować .

Zaczynamy najlepiej od wyboru swoich następców- nie musi to być tylko rodzina, choć każdy właściciel najchętniej przekazał by swoje „dziecko” w ręce rodzonych dzieci, ale powinna to być osoba( lub osoby)  bardzo kompetentna, związana z firmą i przez długi czas wdrażana w nowe obowiązki.

Następnym etapem jest dokładne sprawdzić i policzyć z jakich elementów składa się nasza firma, chodzi zarówno o prawa i obowiązki zbywalne, które mogą wchodzić w skład spadku ( np. prawa spółdzielcze do lokali, pożyczki, leasingi ) jak i prawa niezbywalne ( prawa autorskie, patenty, koncesje, wzory przemysłowe itp.), które już nie. Potem trzeba dokładnie posprawdzać i policzyć finanse i najlepiej po zasięgnięciu porady prawnej wybrać  odpowiednią formę prawną, odpowiednią czyli taką, która w prosty sposób pozwoli na rozdzielnie majątku osobistego i firmowego. Najkorzystniejsza forma prawna z punktu widzenia sukcesji firmy- to spółki prawa handlowego. Taka struktura jest dość elastyczna, pozwala przeprowadzić różne warianty sukcesji, bez szkody dla firmy. Jeśli chcemy zachować nasza firmę w dobrej kondycji, lepiej za życia przeprowadzić jej skuteczną sukcesję.

 

logo-footer

Często czytane

Czy możliwy jest rozwód międzynarodowy ?
Odpowiedzialność za długi w kontekście małżeńskiej umowy majątkowej
Na czym polega prawo pierwokupu nieruchomości rolnej

Na czym polega odpowiedzialność za czek ?
Co to jest wspólny testament małżonków ?
Treść i zakres intercyzy
© Copyright monolithplus.pl All Rights Reserved.