Z ostatniej chwili

Jak funkcjonuje w polskim prawie odrzucenie spadku ?

 

W polskim prawie cywilnym spadek można przyjąć bez ograniczeń, można go przyjąć z pewnymi ograniczeniami, czyli z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza, no i można spadek odrzucić. Spadek to nie tylko aktywa, czyli inaczej wartościowe rzeczy, bardzo często z dzisiejszych czasach spadek to również pasywa, czyli po prostu długi. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że w spadku dziedziczymy również długi spadkodawcy.  Przyjęcie spadku wprost oznacza, że przyjmujemy spadek w całości, zarówno jego aktywa jak i pasywa, nawet jeśli te drugie przewyższają wartość majątku. Przyjęcie spadku z ograniczeniami, czyli z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza polega na tym, że ewentualne długi, które odziedziczymy, będziemy musieli oddać jedynie do wysokości odziedziczonych aktywów spadku.

Polski Kodeks Cywilny, który zawiera całe obowiązujące prawo spadkowe przewiduje, że spadek można też odrzucić. Odrzucenie spadku najczęściej  ma miejsce wtedy, kiedy długi przewyższają wartość spadku, więc żeby uniknąć wierzycieli i kłopotów z tym związanych, lepiej nie ryzykować i odrzucić spadek. Zgodnie z artykułem 1015 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego „oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania”, czyli mówiąc prościej na złożenie oświadczenia przed notariuszem, lub sędzią mamy  nieprzekraczalny terminie sześciu miesięcy liczony od momentu, kiedy spadkobierca dowiedział się o swoim powołaniu do spadku ( nie musi być to wcale data śmierci spadkodawcy).

Odrzucenie spadku, żeby było skuteczne musi mieć formalny charakter i musi być dokonywane przed notariuszem, lub sędzią. Odrzucenie spadku polega na złożeniu odpowiedniego oświadczenia z wyrażeniem swojej woli, czytelnym podpisem, datą i miejscem złożenia oświadczenia.

Trzeba jednak pamiętać, że samo złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku może nie wystarczyć do skutecznego pozbycia się kłopotów wynikających z długów spadkowych, może stać się tak wtedy, kiedy mamy dzieci. Osoby małoletnie też dziedziczą, jak gdyby przejmują prawa spadkowe po swoich rodzicach, a nie mogą samodzielnie działać przed sądem czy notariuszem. Na dodatek zgodnie z artykułem 156 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego „ opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego” , czyli rodzice lub opiekunowie małoletniego muszą wystąpić do sądu rodzinnego z wnioskiem o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku i dopiero po otrzymaniu takiej zgody (prawomocnego postanowienia sądu rodzinnego ), rodzice lub opiekunowie muszą złożyć oświadczenie w imieniu małoletnich dzieci o odrzuceniu spadku, oczywiście tez muszą to zrobić przed notariuszem lub sądem i to  w formalny sposób ( analogiczne oświadczenie jak w swoim przypadku). Na te wszystkie czynności jest tylko sześć miesięcy czasu i jest to termin nieprzekraczalny. Jeśli nie uda się zachować tego terminu to z mocy prawa małoletni będą dziedziczyć, ale z pewnymi ograniczeniami ( z dobrodziejstwem inwentarza), więc wystąpi  jednak konieczność spłaty długów, ale nie w pełnej wysokości, granicą będzie wartość odziedziczonego spadku.

 

logo-footer

Często czytane

Czy możliwy jest rozwód międzynarodowy ?
Odpowiedzialność za długi w kontekście małżeńskiej umowy majątkowej
Na czym polega prawo pierwokupu nieruchomości rolnej

Na czym polega odpowiedzialność za czek ?
Co to jest wspólny testament małżonków ?
Treść i zakres intercyzy
© Copyright monolithplus.pl All Rights Reserved.